Vo Luong Tho TV

Vo Luong Tho TV Apk

1,000+| 4.26MB|
  | Free
Vo Luong Tho TVVo Luong Tho TV

Description

Hơn 10 năm qua đại lão HT thượng Tịnh hạ Không đã phát triển đạo tràng trên không trung qua mạng lưới đường truyền internet phổ biến trên toàn thế giới với mục tiêu là đem pháp môn tịnh độ để phổ biến cho nhân loại vì mục tiêu giáo dục đem giáo lý Phật Đà giáo hóa chúng sanh bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui.

Hôm nay ĐĐ Thích Giác Nhàn đã bước theo bước chân đại lão HT thượng Tịnh hạ Không đã phát triển đạo tràng voluongthoTV trên không trung qua đường truyền internet, cũng nhằm mục đích đem pháp môn Tịnh Độ của ĐS Ấn Quang và đại lão HT thượng Tịnh hạ Không phổ biến qua mạng lưới internet trên toàn cầu nhằm mục tiêu giúp hành giả người Việt Nam trên toàn thế giới biết đến pháp môn Tịnh Độ là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Miệng niệm tai nghe tâm nhớ tưởng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu và một đời này quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Với tâm nguyện này đã cảm ứng đến chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư thiên long thần hộ pháp. Cho nên nhiều kỹ sư và nhiều mạnh thường quân đã phát tâm chân thật cúng dường đài truyền hình VoluongthoTV cài đặt sử dụng và xem hoàn toàn miễn phí, kính chúc quý vị văn kinh thính pháp, pháp hỷ xung mãn.

Kính nguyện các vị liên hữu khi xem mấy lời tâm huyết đài VoluongthoTV này đem từ bi hoan hỷ giới thiệu cho bạn đồng tu mình cùng xem, công đức quí vị vô lượng vô biên.

Addtional Information

 • Total Downloads

  1,000+

 • Latest Version

  1.1

 • Updated

  2017-08-18

 • Category

  Education

 • Requires Version

  16

 • Package name

  voluongthotv.youtubeplayer

 • Md5

  9274fa650cfc1000161071af6706e91f

 • Developer

  Vo Luong Tho TV

Previous Versions

How to install Vo Luong Tho TV APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of Vo Luong Tho TV APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure Vo Luong Tho TV is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download Vo Luong Tho TV.Once the download completed,find Vo Luong Tho TV in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find Vo Luong Tho TV icon in your home screen then tap the icon to open it.