สนทนาภาษาอังกฤษ

สนทนาภาษาอังกฤษ Apk

100k+| 12.31MB|
  | Free
สนทนาภาษาอังกฤษสนทนาภาษาอังกฤษสนทนาภาษาอังกฤษสนทนาภาษาอังกฤษสนทนาภาษาอังกฤษสนทนาภาษาอังกฤษสนทนาภาษาอังกฤษสนทนาภาษาอังกฤษสนทนาภาษาอังกฤษสนทนาภาษาอังกฤษ

Description

สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ทีใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนรู้ง่าย นำไปใช้ได้จริง แบบมีเสียงให้ฝึกพูดตาม แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้นำไปใช้ได้อย่างสะดวก อัพเดทคำศัพท์ ประโยค ใหม่ๆ สม่ำเสมอ

* เหมาะสำหรับ Android Version 4.4 ขึ้นไปครับ ถ้ารุ่นตำ่กว่านี้ไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงได้นะครับ

Addtional Information

 • Total Downloads

  100k+

 • Latest Version

  1.6

 • Updated

  2017-08-14

 • Category

  Education

 • Requires Version

  15

 • Package name

  net.iknowasia.speakenglish

 • Md5

  43bd7434d6babe2d9bb40ffd40553c35

 • Developer

  iKnowAsia

Previous Versions

 • 1.1

  Apk Size: 12.21MB

  Downloads: 100k+

  Require Version: 10

  Download APK

How to install สนทนาภาษาอังกฤษ APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of สนทนาภาษาอังกฤษ APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure สนทนาภาษาอังกฤษ is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download สนทนาภาษาอังกฤษ.Once the download completed,find สนทนาภาษาอังกฤษ in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find สนทนาภาษาอังกฤษ icon in your home screen then tap the icon to open it.