Мој Документ/ Moj Dokument

Мој Документ/ Moj Dokument Apk

1,000+| 35.00MB|
  | Free
Мој Документ/ Moj DokumentМој Документ/ Moj DokumentМој Документ/ Moj DokumentМој Документ/ Moj DokumentМој Документ/ Moj DokumentМој Документ/ Moj Dokument

Description

Апликацијата „МОЈ ДОКУМЕНТ“ е проект на Ротаракт клуб Широк Сокак Битола во соработка и помош од Ротари клуб Широк Сокак Битола, која има за цел да ги доближи и да ги направи подостапни информациите за одредени административни процедури и постапки до сите граѓани на Р. Македонија.

Живеејќи во опшество во кое постојано се генерираат нови административни процедури и во кое имаме честа промена на законите, лоциравме дека за граѓаните претставува потешкотија да стигнат до потребните информации при остварување на нивните права, односно како да стигнат до потребните документи. Поради тие причини ја создадовме апликацијата „МОЈ ДОКУМЕНТ“ преку која на брз и лесен начин сите граѓани можат да дојдат до систематизирани информации и обрасци за повеќе од четириесет административни процедури,, ќе го сведат на минимум времето потрошено низ административните лавиринти и секако ќе ги охрабрат во остварувањето на нивните права.

„МОЈ ДОКУМЕНТ“ опфаќа шест институции, со кои граѓаните остваруваат најинтензивен контакт во нивниот секојдневен живот, и тоа: Основен суд, Агенција за катастар на недвижности, Министерство за внатрешни работи, Фонд за пензиско и инвалидско осигурување, Фонд за здравствено осигурување и Управата за водење на матични книги. Апликацијата дава можност секој корисник потребните информации и обрасци за издавање на бараниот документ да си ги испрати на својата електронска пошта, како и истите да ги испечати.

Се надеваме дека апликацијата ќе ја постигне својата цел, односно дека истата ќе допринесе за подобра достапност на граѓаните до информациите и остварувањето на своите права. Плановите за во блиска иднина се апликацијата да биде дополнета со информации, процедури и обрасци од уште три нови институции со кои граѓаните остваруваат чести контакти.

Addtional Information

 • Total Downloads

  1,000+

 • Latest Version

  1.0

 • Updated

  2017-08-06

 • Category

  Business

 • Requires Version

  16

 • Package name

  mk.rotaraktbitola.mojdokument

 • Md5

  24ac4c29671bcc30b82879b2d7983028

 • Developer

  Rotaract Shirok Sokak

Previous Versions

How to install Мој Документ/ Moj Dokument APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of Мој Документ/ Moj Dokument APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure Мој Документ/ Moj Dokument is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download Мој Документ/ Moj Dokument.Once the download completed,find Мој Документ/ Moj Dokument in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find Мој Документ/ Moj Dokument icon in your home screen then tap the icon to open it.