ZUNO Mobile Banking SK

ZUNO Mobile Banking SK Apk

10k+| 7.88MB|
  | Free
ZUNO Mobile Banking SKZUNO Mobile Banking SKZUNO Mobile Banking SKZUNO Mobile Banking SKZUNO Mobile Banking SKZUNO Mobile Banking SKZUNO Mobile Banking SKZUNO Mobile Banking SKZUNO Mobile Banking SKZUNO Mobile Banking SK

Description

VYBAV BANKU KEDYKOĽVEK A KDEKOĽVEK

So ZUNO môžeš svoj ÚČET spravovať zo svojho smartfónu. Potrebuješ zaplatiť papierovú faktúru? Odfoť ju. Potrebuješ nájsť najbližší bankomat? Namier telefón na ulicu.
Skontroluj si zostatok, odošli platby - vybav čokoľvek, čo potrebuješ. Na otvorenie ÚČTU ti stačí pár minút a na ostatné operácie ti stačia sekundy. To všetko s maximálnym zabezpečením a ochranou proti zneužitiu. Šetri svoj čas a nekomplikuj si život. Less bank, more life.

Vychytávky ZUNO aplikácie:

Založenie ÚČTU
So ZUNO nemusíš stáť v dlhých radoch na pobočkách. Na založenie ÚČTU ti teraz stačí smartfón s pripojením na internet a pár minút. Jednoducho odfotíš svoj občiansky a potom ti už nič nebráni užívať si výhody ZUNO.

Celá banka v tvojom vrecku
Prehľad o prijatých a odoslaných platbách a zostatku, jednoducho čokoľvek. ZUNO aplikácia úplne nahradí pobočku banky a prináša online banking do tvojho vrecka.

Skenovanie faktúr
Už žiadne preklepy. Papierovú faktúru stačí odfotiť a aplikácia za teba vypíše celú platbu. Ľahšie to už nebude.

Vyhľadávanie bankomatov a pobočiek
Nemusíš blúdiť. Pomocou GPS a kamery telefónu ti aplikácia ukáže, kde sa nachádza najbližší bankomat či pobočka ktorejkoľvek banky. Zavedie ťa tam pomocou navigácie s prehľadnou mapou.

Aplikácia ponúka:
● Založenie ÚČTU
● Finančný prehľad
● Informácie a prehľad o produktoch
● Zadávanie platieb
● Sken faktúr a zloženiek
● Prehľady platieb
● Trvalé platby
● Plánovanie platieb
● Nezrealizované platby
● Nastavenie limitu kariet
● Možnosť zablokovať karty
● Kalkulačku PÔŽIČIEK, SPORENÍ a VKLADOV
● Bankomaty, pobočky a pošty
● Novinky
● Správy

---------------------------------------

HANDLE YOUR BANK ANYTIME, ANYWHERE

With ZUNO you can manage your ACCOUNT from your smartphone. Need to pay a paper invoice? Take a picture of it. Need to find the nearest ATM? Point your phone at a street.
Check your balance, send payments – arrange everything you need. To open an account you just need a few minutes and other operations take only seconds. All with maximum security and protection against misuse. Save your time and don't make your life complicated. Less bank, more life.

ZUNO application tweaks:

ACCOUNT set up
You don't have to stand in long queues. To open ACCOUNT, all you need is a smartphone with an Internet connection and a few minutes. Simply take a picture of your ID and then you are free to enjoy the ZUNO benefits.

The whole bank in your pocket
Incoming and outgoing payments and balance overview, deposit set up, anything. The ZUNO application completely replaces a bank branch and brings online banking to your pocket.

Scanning invoices
No more typing errors. Just take a picture of a paper invoice and the application will complete the whole payment for you. It can’t be easier.

Finding ATMs and branches
No need to wander. The application will show you where the nearest ATM or branch of any bank is by means of GPS and a phone camera. It takes you there with clear navigation through the concise map:

The application offers:
● ACCOUNT set up
● Financial overview
● Product information and overview
● Making new payments
● Scan invoices and bills
● Payment overview
● Standing orders
● Future payments
● Failed payments
● Adjusting card limits
● Ability to block cards
● Loans, savings and deposits calculator
● ATMs, branches and post offices
● News
● Messages

Addtional Information

 • Total Downloads

  10k+

 • Latest Version

  1.13

 • Updated

  2017-01-24

 • Category

  Finance

 • Requires Version

  8

 • Package name

  com.zentity.android.zuno.sk

 • Md5

  cc13d6039dac4f70de8848a5b808cde1

 • Developer

  ZUNO BANK

Previous Versions

How to install ZUNO Mobile Banking SK APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of ZUNO Mobile Banking SK APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure ZUNO Mobile Banking SK is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download ZUNO Mobile Banking SK.Once the download completed,find ZUNO Mobile Banking SK in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find ZUNO Mobile Banking SK icon in your home screen then tap the icon to open it.