قرآن فارسی

قرآن فارسی Apk

10k+| 14.83MB|
  | Free
قرآن فارسیقرآن فارسیقرآن فارسیقرآن فارسیقرآن فارسیقرآن فارسیقرآن فارسی

Description

Assalamu به همه علیکم. آیا شما تلاوت قرآن کریم شریف به طور منظم؟ اگر آن را بله، پس ما در اینجا به شما
کمک کند تلاوت قرآن مجید راه راحت تر.
شما می توانید تمام قرآن شریف در نرم افزار قرآن فارسی ما دریافت کنید. خوانندگان علاقه مند ممکن است این نرم افزار تنها با چند لمس است که کمک خواهد کرد که آنها تمایل بیشتری اضافه به قرآن دسترسی داشته باشید. ما در حال حاضر منجر شلوغ ترین زندگی که گاهی اوقات ما می توانید در کیسه کوچک ما را حمل می کند قرآن مزید. در این شرایط، اگر ما نیاز به هر گونه آیات قرآن در هر لحظه، سپس متوسط ​​و یا چیزی شبیه به رسانه قرآن ما نیاز داریم، که می توانید طیف قرآن در بدن نگه دارید. شما میتوانید از این برنامه برای از بین بردن این نوع از دشواری. این است چگونه می توانید از این نرم افزار به شما کمک کند.

هر کس نمی داند که، کاملا 6،236 آیات در قرآن وجود دارد و یک خواننده ده ثواب برای یک حرف قرآن است. تلاوت قرآن شریف: «شکی نیست که قرآن شریف بهترین راهنمای در این جهان است وجود دارد." نرم افزار فارسی قرآن ما را حفظ می کند راه هم به شکل کتاب قرآن مجید خود را حفظ می کند. بنابراین یک خواننده ممکن است هر گونه مشکل در زمان قرائت مواجه نیست. از این رو، با افتخار و احترام، شما می توانید آن را خواندن از طریق نرم افزار قرآن فارسی ما را به عنوان مثل به عنوان کتاب قرآن شریف شما را قبل از خواندن نگه دارید.


امکانات :
1. جستجو بر اساس سوره
2. جستجو موضوع / کلمه
3. حفیظی قرآن (پارا / جزء و فهرست سوره)
4. بازی آیه های صوتی توسط آیه
صوتی 5. بازی
6. فایل آیت / آیه
7. به اشتراک گذاشتن آیات / آیه
8. سه قرائت صوتی اضافه شده
- عبدالله علی جابر
- ماهر AL-Muaiqly
- عبدالرحمان SUDAISAssalamu alaikum to everyone. Do you recite the Holy Quran Sharif regularly? If it’s yes, then we are here to help you reciting Quran majid more convenient way.

You can get the whole Quran Sharif in our Al-Quran Persian application. Interested readers may access this application with just a few touches that will help them add more inclination to Quran. We are now leading busiest life that sometimes we can not carry holy Quran Mazeed in our tiny bag. In this circumstance, if we need any ayat of Quran at any moment, then the medium or something like the medium of Quran we need, that can hold the whole holy Quran in a body. You can just use this application to eradicate this kind of difficulty. This is how this application can help you.

Every one knows that, there are totally 6236 ayats in Al-Quran and a reader will get ten sawab for one letter of Quran. Recitation of the holy Quran Sharif: "There is no doubt that Quran Sharif is the best guide in this world". Our Al-Quran Persian application maintains the way like the book form of Quran majeed maintains itself. So a reader might not face any problem in the time of recitation. Hence, with honour and respect, you can keep it reading through our Al-Quran Persian application as like as you read the book of Quran Sharif before.


Features :
1. Search by Sura
2. Search by Topic/word
3. Hafizi quran (Para / Juz & Sura List)
4. Play audio verse by verse
5. Play audio
6. Bookmark ayat / verse
7. Share ayat / verse
8. Three reciters audio added
- Abdullah Ali Jaber
- Maher Al-Muaiqly
- Abdul Rahman Al-Sudais

Addtional Information

 • Total Downloads

  10k+

 • Latest Version

  1.7

 • Updated

  2017-08-14

 • Category

  Books & Reference

 • Requires Version

  14

 • Package name

  com.tos.quranpersian

 • Md5

  4c4b007cd258fe850047d58494202b4c

 • Developer

  TopOfStack Software

Previous Versions

How to install قرآن فارسی APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of قرآن فارسی APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure قرآن فارسی is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download قرآن فارسی.Once the download completed,find قرآن فارسی in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find قرآن فارسی icon in your home screen then tap the icon to open it.