GTS KHN

GTS KHN Apk

<100| 4.00MB|
  | Free
GTS KHNGTS KHNGTS KHNGTS KHNGTS KHNGTS KHNGTS KHNGTS KHN

Description

Hệ thống theo dõi, quản lý và điều hành vận tải sử dụng hộp đen GPS, giúp quản lý phương tiện và tài sản một cách dễ dàng.

Addtional Information

 • Total Downloads

  <100

 • Latest Version

  1.6

 • Updated

  2017-08-17

 • Category

  Transportation

 • Requires Version

  15

 • Package name

  com.tncvn1003.gts

 • Md5

  23a7cd6b3065e2b78fdc0c390c5a7924

 • Developer

  Khanh Hoi

Previous Versions

How to install GTS KHN APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of GTS KHN APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure GTS KHN is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download GTS KHN.Once the download completed,find GTS KHN in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find GTS KHN icon in your home screen then tap the icon to open it.