Tywydd S4C Weather

Tywydd S4C Weather Apk

100+| 48.56MB|
  | Free
Tywydd S4C WeatherTywydd S4C Weather

Description

S4C Weather provides broadcast bulletins and online weather services for UK national broadcaster S4C. Our service offers the UK’s highest resolution forecasting which is now available for your iPhone.
Using clear and simple graphics you will be able to receive forecast information at a 1km level, the most local weather forecasting currently available. That means when you search for a location or post code you will receive the forecast for that exact place. It is weather forecasting at street level.

Features
Current weather conditions for any world location. (UK time only).

24 hour and 7 day forecasts. (UK time only).

Search for weather data by postcode or by location name .

Save your favourite locations at a touch of a button; home, work, family, holiday destinations.

Please note:
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.


Mae Tywydd S4C yn darparu bwletinau ar-sgrin ac ar-lein i S4C. Gwasanaeth Tywydd S4C yw’r darlledwr cyntaf yn y Deyrnas Unedig i wneud defnydd o system ddarogan 1km, golyga hyn bod ein rhagolygon ar flaen y gad, ac mae bellach ar gael ar eich iPhone.
Felly, pan yn chwilio am leoliad neu gôd post byddwch yn derbyn rhagolygon ar gyfer yr union leoliad a ddewiswyd gennych. Dyma ragolygon ar lefel stryd.

Nodweddion
Tywydd cyfredol ar gyfer unrhyw leoliad yn y byd (Amser y Deyrnas Unedig yn unig).

Rhagolygon 24 awr a 7 diwrnod. (Amser y Deyrnas Unedig yn unig).

Chwilio am ddata tywydd gyda chôd post neu enw lle.

Cadw eich hoff leoliadau ar flaen eich bysedd: cartref, gwaith, teulu a chyrchfannau gwyliau.

Nodwch:
"Gall parhau i ddefnyddio GPS yn y cefndir lleihau bywyd eich batri yn ddramatig."

Er Gwybodaeth: Defnyddir data mapio a gyflenwir gan Google yn yr Ap hon, felly ar brydiau bydd enwau a geiriau Saesneg yn ymddangos. Rydym ar hyn o bryd yn cydweithio â Microsoft er mwyn gwella’r ddarpariaeth o’r Gymraeg o fewn yr Ap.

Addtional Information

 • Total Downloads

  100+

 • Latest Version

  1.0.0

 • Updated

  2017-08-06

 • Category

  Weather

 • Requires Version

  21

 • Package name

  com.tinint.s4ctywydd

 • Md5

  df6d791a9e914dfc0de544a459273fee

 • Developer

  Tinopolis Interactive Ltd

Previous Versions

How to install Tywydd S4C Weather APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of Tywydd S4C Weather APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure Tywydd S4C Weather is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download Tywydd S4C Weather.Once the download completed,find Tywydd S4C Weather in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find Tywydd S4C Weather icon in your home screen then tap the icon to open it.