Math Solution

Math Solution Apk

100+| 1.90MB|
  | Free
Math SolutionMath SolutionMath SolutionMath SolutionMath SolutionMath SolutionMath SolutionMath Solution

Description

Ứng dụng giúp giải bài toán khảo sát hàm số trong chương trình phổ thông.
Với các chức năng :
_ Giải và liệt kê từng bước .
_ Khảo sát hàm số bậc 2, 3, trùng phương.
_ Giải phương trình bậc 2, 3, trùng phương.
_ Thư viện các bài toán, bạn cũng có thể thêm vào những bài toán yêu thích vào thư viện của bạn.

Addtional Information

 • Total Downloads

  100+

 • Latest Version

  2.0

 • Updated

  2017-04-26

 • Category

  Education

 • Requires Version

  16

 • Package name

  com.phunv.mathsolution

 • Md5

  6c07e44e1ccb56bf8d94607c939a0063

 • Developer

  GamesForBetter

Previous Versions

How to install Math Solution APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of Math Solution APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure Math Solution is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download Math Solution.Once the download completed,find Math Solution in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find Math Solution icon in your home screen then tap the icon to open it.