ThaiEMS1669

ThaiEMS1669 Apk

50k+| 3.91MB|
  | Free
ThaiEMS1669ThaiEMS1669ThaiEMS1669ThaiEMS1669ThaiEMS1669ThaiEMS1669ThaiEMS1669ThaiEMS1669

Description

ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย
-รับแจ้งเหตุผ่าน ๑๖๖๙ โดยมีการส่งข้อมูลได้แก่ ชื่อ-สกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, เพศ, ปีเกิด หรือ ข้อมูลส่วนตัวเช่น โรคประจำตัว,การแพ้ยา เป็นต้น
-ระบุพิกัดที่เกิดเหตุ (latitude, longitude)
-ส่งภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ

ระบบค้นหาสถานพยาบาล
-แสดงชื่อสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่เกิดเหตุ
-แสดงพิกัดระบุสถานพยาบาลบนแผนที

ระบบเรียนรู้การเนื้อหาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๑๙ บทเรียน ประกอบด้วย (อ้างอิงเนื้อหา First Aid ตาม American Red Cross)

ระบบคัดกรองอาการผู้ป่วยภาคประชาชน ๑๐ อาการสำคัญ

Addtional Information

 • Total Downloads

  50k+

 • Latest Version

  1.1.1

 • Updated

  2017-01-23

 • Category

  Health & Fitness

 • Requires Version

  14

 • Package name

  com.opendream.niems

 • Md5

  b3dcec2179f64eed8145c328e623ed72

 • Developer

  Niems IT Team

Previous Versions

How to install ThaiEMS1669 APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of ThaiEMS1669 APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure ThaiEMS1669 is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download ThaiEMS1669.Once the download completed,find ThaiEMS1669 in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find ThaiEMS1669 icon in your home screen then tap the icon to open it.