AinfoHor

AinfoHor Apk

100+| 2.91MB|
  | Free
AinfoHorAinfoHor

Description

Software ERP de Xestión de Empresas Hortofrutícolas en mobilidade

Entre as características ou obxetivos principais destacan os seguintes:

-Caderno de Campo: Permite a recollida e procesado de toda a información necesaria para o caderno de campo (parcelas, fitosanitarios, fertilización...)
-Xestión Económica: Rexistro de tempos por tarefas e gastos imputs, coa finalidade de acadar un custo por unidade producida/vendida.
-Xestión Comercial: Coa introducción das etiquetas Qr permite ao consumidor identificar o produto respecto ao produtor. Asimesmo permitelle obter unha garantía de calidade ao permitirlle acceder aos datos de producción do mesmo (cultivo, fertilizantes empregados, fitosanitarios, data recollida...)
-Trazabilidade: A recopilación de toda a información nun só lugar permite acceder a toda a trazabilidade dun produto dende o seu cultivo ata o posto de venda

AinfoHor está deseñado para dispositivos Android, sendo gratuito tanto para produtores coma consumidores

---

Software ERP de Gestión de Empresas Hortofrutícolas en movilidad

Entre las características u objetivos principales destacan los siguientes:

-Cuaderno de Campo: Permite la recogida y procesado de toda la información necesaria para el cuaderno de campo (parcelas, fitosanitarios, fertilización...)
-Gestión Económica: Registro de tiempos por tareas y gastos imputs, con la finalidad de conseguir un costo por unidad producida/vendida.
-Gestión Comercial: Con la introducción de las etiquetas Qr permite al consumidor identificar el producto respeto al productor. Asimesmo permitelle obtener una garantía de calidad al permitirle acceder a los datos de producción del incluso (cultivo, fertilizantes empleados, fitosanitarios, data recogida...)
-Trazabilidade: La recopilación de toda la información en un sólo lugar permite acceder a toda la trazabilidade de un producto desde su cultivo hasta el puesto de venta

AinfoHor está diseñado para dispositivos Android, siendo gratuito tanto para productores como consumidores

Addtional Information

 • Total Downloads

  100+

 • Latest Version

  4.9

 • Updated

  2017-01-23

 • Category

  Productivity

 • Requires Version

  8

 • Package name

  com.kampos.AinfoHor

 • Md5

  df8c0413d6889c63417d4702f14b5335

 • Developer

  KSoftG

Previous Versions

 • 4.5

  Apk Size: 2.04MB

  Downloads: 100+

  Require Version: 4

  Download APK
 • 1.2

  Apk Size: 1.30MB

  Downloads: 100+

  Require Version: 9

  Download APK

How to install AinfoHor APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of AinfoHor APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure AinfoHor is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download AinfoHor.Once the download completed,find AinfoHor in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find AinfoHor icon in your home screen then tap the icon to open it.