بی بی سی فارسی | BBC Farsi News

بی بی سی فارسی | BBC Farsi News Apk

100+| 2.90MB|
  | Free
بی بی سی فارسی | BBC Farsi Newsبی بی سی فارسی | BBC Farsi Newsبی بی سی فارسی | BBC Farsi Newsبی بی سی فارسی | BBC Farsi Newsبی بی سی فارسی | BBC Farsi Newsبی بی سی فارسی | BBC Farsi News

Description

اخبار و ویدیوهای فارسی ایران ، جهان ، افغانستان و تاجیکستان از خبرگزاری بی بی سی فارسی
قابل استفاده حتی در ایران!
بی بی سی فارسی ، بی بی سی پرشین ، بی بی سی پارسی ، بی بی سی ایران ، بی بی سی نیوز ، بی بی سی افغانستان ، بی بی سی دری ، بی بی سی تاجیکستان
اخبار ایران ، اخبار فارسی ، اخبار پارسی ، اخبار پرشین ، خبر فارسی ، خبر پارسی ، خبر پرشین ، اخبار افغانستان ، اخبار تاجیکستان ، اخبار جهان ، اخبار هنر ، اخبار اقتصادی ، اخبار ورزش ، اخبار دانش ، گزارشهای ویژه
BBC Farsi , BBC Persian , BBC Parsi , BBC Iran , BBC Afghanistan , BBC Tajikistan , BBC Dari
BBC News, BBC World, Iran News, Afghanistan News, Tajik News, World News, Art News, Economic News, Sports News, News News, Special Reports
BBC Science & Environment, BBC Entertainment & Arts, BBC Health, BBC Politics, BBC Business

Addtional Information

 • Total Downloads

  100+

 • Latest Version

  1.1

 • Updated

  2017-09-19

 • Category

  News & Magazines

 • Requires Version

  15

 • Package name

  com.itmyti.bbcfarsi

 • Md5

  c64938dcf4ddf3f637bc4201d7d93ba0

 • Developer

  itmyti

Previous Versions

How to install بی بی سی فارسی | BBC Farsi News APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of بی بی سی فارسی | BBC Farsi News APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure بی بی سی فارسی | BBC Farsi News is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download بی بی سی فارسی | BBC Farsi News.Once the download completed,find بی بی سی فارسی | BBC Farsi News in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find بی بی سی فارسی | BBC Farsi News icon in your home screen then tap the icon to open it.