डिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहार

डिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहार Apk

<100| 4.40MB|
  | Free
डिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहारडिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहारडिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहारडिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहारडिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहारडिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहारडिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहारडिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहार

Description

बाळाचं खाणं हे खूप काळजीपूर्वक निवडणं गरजेचं आहे, तसं ते कसं भरवावं हेही.

बाळाचं खाणं हे खूप काळजीपूर्वक निवडणं गरजेचं आहे, तसं ते कसं भरवावं हेही. घरात खूप पाहुणे, परके लोक, खूप गडबड असेल तर

बाळाला आतल्या खोलीत, एकांतात जेवू घालणं इष्ट. आई-बाबांनी हे काम आनंदानं, पाहिजे तेवढा वेळ देऊन, गप्पागोष्टी करत पार पाडावं.

‘उरकून’ टाकू नये.- बाळाला पूरक घन आहार कधी? कोणता? हे सांगणारे अँप.

Addtional Information

 • Total Downloads

  <100

 • Latest Version

  1.0

 • Updated

  2017-08-26

 • Category

  Shopping

 • Requires Version

  16

 • Package name

  com.dawn.motherchildcare

 • Md5

  bb1c9b99d7da4247a3c6cd12d194f2ff

 • Developer

  Dawn Appz

Previous Versions

How to install डिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहार APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of डिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहार APK with your smart phone;Find Android version: go to "Settings" - "About the phone" - "Android version". Make sure डिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहार is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download डिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहार.Once the download completed,find डिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहार in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find डिलिव्हरीनंतर आई व बाळाचा आहार icon in your home screen then tap the icon to open it.